Lapset ja perheet

MediVidan lastensuojelun kattava ja laadukas palvelukokonaisuus palvelee niin sijaishuollon kuin avohuollonkin tarpeita. Yksikkömme tarjoavat 0–18-vuotiaille avohuollon tukitoimin sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille kuntouttavan ja turvallisen kasvuympäristön, jonka vahvuuksia ovat ammatillinen tavoitteisiin perustuva työskentelytapa sekä sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Teemme kehittävää lastensuojelutyötä ja etsimme aktiivisesti ratkaisuja lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviin haasteisiin. Yksikkömme pystyvät vastaamaan niin lyhytaikaisiin kuin pitkäaikaisiinkin sijoitustarpeisiin. Itsenäistymisikäisille nuorille on räätälöitävissä porrastettuja ratkaisuja omaan elämään siirtymisen tueksi. Avopalvelukeskuksemme kautta tuemme yksittäisiä asiakkaita ja asiakasperheitä kokoamalla yhteistyössä perheen ja sosiaalitoimen kanssa heille juuri sellaisen palvelukokonaisuuden, joka asiakkaan kokonaiskuntoutumista parhaiten edistää. Avopalveluistamme lisätietoa http://www.medivida.fi/avopalvelut.html