Historia

MediVida on vuonna 2007 perustettu suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyritys. Yhtiön taustahenkilöillä on pitkäaikainen kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Suomessa.

Medividan toiminnan lähtökohta vuonna 2007 oli tuoda markkinoille uusia, innovatiivisia palveluita, jotka tehostavat ja parantavat suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Yritys lähti alussa tuottamaan terveydenhuollon koulutuspalveluita julkiselle sektorille, joissa erityinen kohdealue oli terveydenhuollon päivystystoiminnan kehittäminen. Edellä saadun palautteen kautta Medivida laajensi terveyskeskusten lääkäriresurssien hallinnointiin. Medivida turvasi toiminnallaan usean kunnan lääkäritilanteen vaikeassa tilanteessa. Myöhemmin Medivida on laajentanut terveyspalveluita kattamaan lisäksi matkustajan lääkäripalvelut sekä ensihoitopalvelut, joissa Medivida tekee tiivistä yhteistyötä sekä kuntien että yksityissektorin kanssa.

Vuonna 2008 Medividan palveluihin tuli mukaan ensimmäinen Medividan hoivakoti, Ratamo-koti, joka sijaitsee Kokemäellä. Tämän jälkeen Medivida on laajentanut hoivasektorilla palveluvalikoimaansa sekä laajentunut maantieteellisesti eri puolille Suomea toimien tällä hetkellä noin 10 paikkakunnalla. Alusta lähtien Medividan on kohdistanut erityistä huomiota vähävaraisten päihde- ja mielenterveysongelmaisten hoitoon.

Vuonna 2009 Medivida laajensi palveluitaan lastensuojelupuolelle. Ensimmäinen lastensuojelulaitos, joka liittyi Medividan palveluihin vuonna 2009, oli Lukkarinoja Tyrnävällä. Tämän jälkeen laajentuminen tällä toimialalla on myös tapahtunut siten, että laitoksia on yhteensä noin 20 ja palveluita on laajennettu myös avopuolelle.

Medivida haluaa suomalaisena yrityksenä olla aktiivisesti mukana tukemassa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa murroskohdassa. Koska Medivida on työntekijöiden enemmistöomisteinen yritys, pystyy se toimimaan täysin riippumattomasti ja olemaan näin hyvä kumppani erilaisille alan organisaatioille.